Книги учета расчетных операций

Налоговики очередной раз внесли изменения в Порядок регистрации и ведения расчетных книжек, книг учета расчетных операций

Міндоходів наказом від 24.12.2013 р. № 844 внесло зміни до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 р. №417.

Відповідно до цих змін в новій редакції знову викладено Книги обліку розрахункових операцій (додаток 1 та додаток 2). Зокрема, у розділі 3  “Облік розрахункових квитанцій” Книги обліку розрахункових операцій на РРО збільшено кількість граф. Тепер необхідно буде вказувати дату та час початку та закінчення використання розрахункової книжки, серію та номер розрахункових квитанцій, що відповідають цим датам, а також номери фіскальних чеків за контрольною стрічкою (останній перед виходом з ладу РРО та перший номер цього дня). Continue reading

ФСС по ВУТ рассмотрел особенности наложения админштрафов на бухгалтера

Ответственность за организацию бухучета несет собственник или уполномоченный орган, осуществляющий руководство предприятием

ФСС по ВУТ отметил, что в случае отсутствия на предприятии (в учреждении, организации) должности главного бухгалтера, составлять протокол об административном правонарушении и налагать административное взыскание в виде штрафа органы Фонда могут на бухгалтера этого предприятия (учреждения, организации), выполняющего обязанности ведения бухгалтерского учета, составления и представления финотчетности, подписания документов. Continue reading

Діє новий сервіс – «Електронний кабінет платника податків»

Якими сервісами можна користуватись в “Електронному кабінеті платника податків”?

На сьогодні в електронному сервісі Міндоходів – «Електронний кабінет платника податків» – для його користувачів функціонують сервіси: «Звітність», «Розрахунки з бюджетом», «Податковий календар», «Облікові дані». Continue reading

Розпочав роботу «Інформаційно-довідковий ресурс» Міндоходів

При цьому перестав існувати такий сервіс, як «Єдина база податкових знань»

На веб-порталі Міндоходів розпочав роботу новий сервіс – «Інформаційно-довідковий ресурс».

При цьому звертаємо увагу на те, що такий сервіс, як «Єдина база податкових знань» перестав існувати. Continue reading

Фізособи-загальносистемники єдиний внесок за періоди, в яких не отримували дохід, не сплачують

Чи повинні сплачувати єдиний внесок фізичні особи – підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування за період, в якому не отримували дохід (прибуток)?

Відповідно до пункту 4 статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначено фізичних осіб – підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. Continue reading

Стати платником єдиного податку можна буде відразу після держреєстрації

http://news.dtkt.ua/ua/simple/common/26945

нова форма заяви про обрання спрощеної системи оподаткування

http://news.dtkt.ua/ua/simple/common/27150

Єдиний податок

Відповідно до Закону від 24.10.2013 р. № 657-VІІ з 1 січня 2014 року щодо єдиного податку починає діяти ряд змін

Следовательно, начнут действовать следующие нововведения:

– свидетельство плательщика единого налога будет заменено Реестром (регистрация, внесение изменений и аннулирование регистрации предприятия как плательщика единого налога будет осуществляться путем внесения соответствующих записей в Реестр плательщиков единого налога. При этом свидетельство уже не будет выдаваться);

– в случае аннулирования регистрации плательщика единого налога по решению налоговых органов предприятие может опять перейти на упрощенную систему налогообложения только по истечении четырех кварталов подряд;

– аннулирование регистрации плательщика единого налога органом Миндоходов осуществляется при наличии налогового долга на каждое первое число месяца в течение 2 кварталов подряд.

Чи можна після планової перевірки знищувати всі первинні документи?

За недотримання термінів зберігання бухгалтерських документів передбачено адмінвідповідальність. Але наразі ці штрафи можуть застосовувати лише органи держфінконтролю

Державна архівна служба приділила увагу деяким аспектам зберігання документів з огляду на новий Перелік типових документів із зазначенням строків зберігання документів (Наказ Мін’юсту від 12.04.2012 р. №578/5, далі — Перелік).

Первинні документи, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси підлягають обов’язковій передачі до архіву протягом поточного місяця та/або фінансового року. Первинні документи, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, передають на зберігання до архіву — це забезпечує головний бухгалтер підприємства. Таке правило стосується не лише первинних документів на паперових носіях, а й документів, створених в електронній формі.

Для зберігання первинних бухгалтерських документів встановлено загальний мінімальний строк — 1095 днів. Але новий Перелік має спеціальну примітку щодо уточнення термінів зберігання: «за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, — ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах — зберігаються до ухвалення остаточного рішення».

Continue reading

В Україні вводяться електронні податкові перевірки

З 1 січня 2014 року в дію вступила норма Податкового кодексу, яка вводить проведення електронних перевірок платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткуванн

Согласно абз. 6 пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Налогового кодекса Украины электронная проверка относится к категории документальных внеплановых выездных проверок. Электронную проверку инициирует сам налогоплательщик, подавая соответствующее заявление в соответствующий территориальный орган Миндоходов, в котором он состоит на налоговом учете. Continue reading